Därför bör du överlåta din våtrumsrenovering till kunniga hantverkare

Att utföra en våtrumsrenovering är ett stort ansvar som kräver både kunskap och erfarenhet inom området. När du ska renovera ditt badrum eller kök kan du vända dig till oss som har våtrumscertifierade snickare i Idre som kan bistå dig då du ska renovera våtrum.

Behöver du renovera ditt badrum eller något annat våtrumsutrymme bör du alltid anlita professionella och yrkesutbildade hantverkare som är certifierade för arbete i våtrum. Att renovera ett våtrum kräver kunskap och erfarenhet så att arbetet utförs enligt gällande branschregler, med godkänt material och med stor noggrannhet. Felaktigt utförda renoveringsarbeten i ett våtrum kan få förödande konsekvenser och även bli mycket dyrbart att åtgärda. När du ska utföra en våtrumsrenovering kan du kontakta oss på Städjans Bygg AB för din totalentreprenad. Vi har våtrumscertifierade snickare i Idre som är experter på våtrumsrenoveringar vilket gör att du kan vara trygg med att arbetet utförs säkert och korrekt.

 

Därför bör du inte utföra en våtrumsrenovering själv

När man exempelvis ska renovera ett badrum är det mycket viktigt att badrummet får ett tätskikt som förhindrar att vatten och fukt kan tränga in i väggar eller golv. Om man använder felaktigt material eller inte utför arbetet med tätskikt korrekt finns en stor risk att fukt kommer att tränga igenom tätskiktet. Sedan kan fukten dels utvecklas till mögel i badrummet, vilket kan vara ohälsosamt för de som vistas i bostaden, men även vandra vidare till andra rum eller våningar. I slutändan kan det krävas omfattande renoveringar som är mycket dyrbara men också väldigt påfrestande för de som vistas i bostaden.

 

Om det uppstår fuktskada efter renovering

Skulle det uppstå fuktskador i ett badrum där en icke certifierad hantverkare har utfört arbetet finns en stor risk att försäkringsbolaget inte betalar ut någon ersättning. Det innebär att man själv får stå för kostnaden att dels få bort fukten och dels åter igen renovera badrummet. Om man istället anlitar ett företag som har våtrumscertifierade hantverkare som utför arbetet enligt de branschregler som finns och med godkänt material så är risken minimal att det senare uppstår fuktskador. Eftersom du också får garantier från ett seriöst företag så behöver du inte oroa dig för om olyckan ändå skulle vara framme. Dessutom, om arbetet är utfört på ett fackmannamässigt sätt genom en behörig hantverkare, så kommer försäkringsbolaget att medge ersättning.

 

Anlita våra snickare i Idre för din våtrumsrenovering

Våra snickare i Idre är yrkesutbildade och innehar våtrumscertifiering vilket innebär att de har den kompetens som krävs för att utföra säkra våtrumsrenoveringar. Städjans Bygg AB utför tjänster som renoveringsarbeten, ombyggnationer och takläggning åt både privatpersoner och företag i Dalarna med omnejd. När du vill få hjälp av våra skickliga snickare i Älvdalen kan du använda formuläret på vår hemsida för att boka ett kostnadsfritt platsbesök. Då kan vi inspektera ditt projekt, höra dina önskemål och lämna råd, utan att du förbinder dig för något.